Oorzaken ziekte van Parkinson

De oorzaken ziekte van Parkinson zijn zeer verschillende, maar in de meeste gevallen is de medische wereld nog niet in staat een oorzaak aan te wijzen. Inmiddels zijn er zes genen op het DNA gevonden die Parkinson kunnen veroorzaken wanneer deze gemuteerd zijn.

Erfelijk

Bij ongeveer 5-10% van de gevallen van Parkinson ligt een dergelijke mutatie ten grondslag aan de ziekte. Bij een genetische oorzaak start de ziekte vaak eerder en verloopt deze sneller of juist langzamer. Lees meer over de erfelijkheid van Parkinson op de pagina ziekte van Parkinson erfelijk.

Vergiftiging

Een andere oorzaak kan zijn een vergiftiging zijn met een bepaalde stof. Dit kunnen PCBs zijn en bepaalde bestrijdingsmiddelen. PCBs zijn synthetische stoffen die voorheen in enorm veel producten werden gebruikt. PCBs zijn extreem moeilijk afbreekbaar, wat in de productie van bepaalde artikelen handig is, maar voor de natuur erg slecht. Toen bleek dat PCBs mogelijk giftig zijn voor de mens is het gebruik verboden in de meeste landen. Bij bestrijdingsstoffen moeten we denken aan bijvoorbeeld DTT, maneb, paraquat en chlordaan. Ook een deel van deze stoffen is al verboden in Nederland.

Hoe groot de rol van deze stoffen bij het ontstaan is, kan echter niet goed worden vastgesteld. Er zijn aanwijzingen voor iedere stof, maar het is lastig om het te bewijzen. De rol kan (veel) kleiner dan verwacht zijn of iets groter dan gedacht. Een vergiftiging kan maar in een klein percentage van de gevallen van Parkinson worden gezien als oorzaak van de ziekte.

Herseninfectie

Sommige herseninfecties (encefalitis) kunnen symptomen geven die vergelijkbaar zijn met die van de ziekte van Parkinson. Formeel gezien spreken we hier echter niet van de ziekte van Parkinson, omdat het slechts een aantal symptomen betreft die overeenkomen. Tegenwoordig kan een herseninfectie op tijd worden behandeld, waardoor dergelijke symptomen veel minder voorkomen.

Onbekend, ouderdom

In verreweg het grootste aantal gevallen wordt er geen duidelijke oorzaak gevonden. Parkinson wordt vaak geweten aan ouderdom, maar waarom ouderdom zou zorgen voor het afsterven van een dermate grote hoeveelheid zenuwcellen is ook niet duidelijk. Huidig wetenschappelijk onderzoek is er druk mee bezig deze oorzaken alsnog te achterhalen. Maar hoewel er progressie wordt gemaakt, zijn er nog altijd meer vragen dan antwoorden.