Verloop ziekte van Parkinson

Het verloop van de ziekte van Parkinson verschilt per persoon, maar is over het algemeen vrij traag. Symptomen ontwikkelen zich langzaam en de ziekte kan zelfs tien tot twintig jaar stabiel zijn. Een zeer snelle achteruitgang duidt vaak op een andere aandoening of ziekte bovenop Parkinson.

Eerste symptomen

De eerste symptomen van Parkinson, vaak trillingen, ontwikkelen zich vaak tussen het 50e en 60e levensjaar. Het kan echter ook voorkomen dat de diagnose als in de dertig gesteld wordt. In de jaren na de diagnose kan er vaak nog jaren tot tientallen jaren zonder al te veel klachten geleefd worden met de ziekte van Parkinson. In het verloop van deze jaren ontwikkelen de symptomen zich verder, maar zijn deze nog voldoende te behandelen.

Verloop ziekte van Parkinson: later stadium

Wanneer de ziekte al lang aanwezig is, worden de klachten steeds heviger en steeds beperkender voor de patiënt. Omdat de ziekte slechts afgeremd kan worden, zal er onherroepelijk achteruitgang optreden. Een uiteindelijk resultaat kan ernstige invaliditeit zijn, waarbij de patiënt aan de rolstoel gebonden is. Omdat het verloop van de ziekte van Parkinson verschilt per persoon, is moeilijk te zeggen hoe lang het duurt tot dit stadium. Wel kunnen we zeggen dat we dan eerder over tientallen jaren praten dan enkele jaren, gemeten vanaf het moment van diagnose.

Bij Parkinson op hoge leeftijd kan de ziekte zich ogenschijnlijk sneller ontwikkelen, omdat de klachten die Parkinson veroorzaakt versterkt worden door het verzwakte lichaam op hoge leeftijd.