Ziekte van Parkinson levensverwachting

Ziekte van Parkinson levensverwachtingDe ziekte van Parkinson zelf is niet dodelijk. Het lichaam gaat echter zover achteruit, dat het leven voor de patiënt ernstig wordt bemoeilijkt. Soms kan Parkinson hierdoor indirect zorgen voor het overlijden van de patiënt.

Ziekte van Parkinson levensverwachting en start van ziekte

Hoewel het voorkomt dat patiënten met de ziekte van Parkinson overlijden als gevolg van aandoeningen die de kop op steken door Parkinson, kan een patiënt in principe even oud worden als een gezond persoon. Hoe verder de staat van Parkinson echter, hoe groter het risico op complicaties. Wanneer Parkinson al op jonge leeftijd zich ontwikkelt, is het risico op overlijden onder de normale levensverwachting dus groter dan wanneer Parkinson zich op late leeftijd pas openbaart.

Gevolgen Parkinson

De behandeling van Parkinson is erop gericht dergelijke complicaties te voorkomen en de progressie van de ziekte te voorkomen. Het lichaam zal echter onherroepelijk aftakelen, zolang er nog geen gerichte genezing mogelijk is. Het lichaam is bij een verre staat van Parkinson vaak vatbaarder voor infecties en andere complicaties, zoals een longontsteking of nierfalen. Soms kunnen hierdoor fatale complicaties ontstaan. Vaak is een combinatie van aandoeningen de uiteindelijke doodsoorzaak. De aandoeningen komen door de aanwezigheid van Parkinson sneller en heviger voor.